Advocaatkosten kunnen aftrekbare kosten zijn. De kosten moeten dan zijn gemaakt ter
verwerving, inning of behoud van bijvoorbeeld belaste partneralimentatie. Als echter
zonder succes wordt geprocedeerd om partneralimentatie te krijgen, zijn de daarmee
gemoeid gaande advocaatkosten niet aftrekbaar.

In 2016 wordt een huwelijk door echtscheiding ontbonden. In het echtscheidingsconvenant
staat dat wordt afgezien van partneralimentatie, omdat beide partners zelf in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Toch wil de vrouw partneralimentatie en start een
vergeefs een rechtszaak om partneralimentatie te krijgen. Voor de rechtsbijstand brengt
een advocaat € 4.000 in rekening aan de vrouw. In de aangifte IB/PVV 2018 brengt de
vrouw de advocaatkosten op haar inkomen in aftrek. Bij Hof Den Haag is in geschil
of de advocaatkosten, al dan niet op basis van het vertrouwensbeginsel, aftrekbaar
zijn.
Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen zijn alleen de daarop drukkende
kosten als die kosten zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die uitkeringen
en verstrekkingen. Voor aftrek van de kosten moet er wel een bron van inkomen zijn.
Ontvangen partneralimentatie is bron van inkomen, want dat is een periodieke uitkering
en behoort tot het belastbaar inkomen. De kosten tot verwerving, inning en behoud
zijn daarom aftrekbaar. Niet in geschil is echter dat nooit partneralimentatie is
ontvangen. Er is geen bron van inkomen en de advocaatkosten zijn daarom niet aftrekbaar.
De vrouw stelt ook nog dat de inspecteur het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.
In gesprekken met medewerkers van de Belastingtelefoon of de Belastingdienst is volgens
de vrouw aan de haar meegedeeld dat advocaatkosten voor het verkrijgen van partneralimentatie
aftrekbaar zijn. Het is niet duidelijk met wie de vrouw heeft gesproken. Zeker is
niet aannemelijk geworden dat de vrouw heeft gesproken met de aanslagregelaar of bezwaarbehandelaar.
Er is geen sprake van een toezegging waaraan de vrouw het in rechte te beschermen
vertrouwen kan ontlenen dat de advocaatkosten zonder belaste partneralimentatie toch
aftrekbaar zijn. Het hof verwerpt daarom ook het beroep op het vertrouwensbeginsel.

Bron: Hof Den Haag 16-08-2022 (gepubliceerd 06-10-2022)