Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Met deze opgave aan RVO leveren zij gegevens aan voor de landbouwtelling, de mestwetgeving en een aantal subsidies. Met de Gecombineerde opgave geeft u de situatie op zoals die voor de dieren op 1 april is en voor grond op 15 mei. U vult de Gecombineerde opgave in als u uitbetaling wilt aanvragen van toeslagrechten of van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer (SNL-a). U vult de opgave ook in als u subsidies wilt aanvragen die onder het GLB vallen en als u opgave moet doen voor de Landbouwtelling en mestwetgeving.

Een onjuiste opgave kan u duizenden euro’s kosten!

Vul daarom uw opgave samen met één van onze adviseurs in, of laat uw opgave door hen controleren. Wacht niet tot het laatste moment, maar maak ruim voor 15 mei een afspraak met Dineke Hof of Dukke Greidanus.

 

Bedrijfsoverdracht

Ondernemen is vaak keuzes maken. Sommige keuzes maakt een ondernemer echter maar een enkele keer. Bedrijfsoverdracht is niet een kwestie die regelmatig aan de orde komt. Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig te werk wordt gegaan. Temeer ook omdat er grote belangen mee zijn gemoeid en omdat er veel juridische, sociale en fiscale aspecten een rol spelen. Wij kunnen de bedrijfsoverdracht van begin tot eind deskundig begeleiden. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op onze vaste specialisten.

Samenwerking

Als ondernemers gaan samenwerken hebben zij daarmee een doel voor ogen. De ene keer gaan twee of meer ondernemers samen een bedrijf exploiteren. Een andere keer gaan twee bedrijven zaken gezamenlijk aanpakken. Wat voorop staat is dat er een gemeenschappelijk doel is. Daarnaast kan iedere ondernemer zijn eigen doelstellingen hebben. Zo is samenwerking in het kader van een bedrijfsoverdracht er op gericht dat de overdrager te zijner tijd zonder zijn bedrijf kan leven en dat de opvolger aan zijn bedrijf een goede inkomensbron heeft. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u daarbij met raad en daad ter zijde staan.

Mestwetgeving

Veehouders en akkerbouwers hebben te maken met mestwetgeving. Vanaf 2006 moet een bedrijf over een actueel bemestingsplan beschikken. Wij hebben de deskundigheid en ervaring om dat snel en efficiënt voor u uit te voeren. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de gevolgen die ontwikkelingen op uw bedrijf met betrekking tot de mestwetgeving kunnen hebben.

Subsidies

Regelmatig worden nieuwe subsidieregelingen opengesteld. Veel regelingen kennen een beperkte aanvraagperiode of een beperkt budget (subsidieplafond). Wij kunnen u adviseren en de aanvraag regelen. Door het ministerie van LNV zijn wij goedgekeurd als bedrijfsadviesdienst voor de subsidie Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB, openstelling 2007 en 2008.