Samenstellen jaarrekening

Een van de meest bekende werkzaamheden van een administratiekantoor is de samenstelling van een jaarrekening. De jaarrekening moet een goed beeld geven van de financiële situatie van een onderneming. Het is voor u een belangrijke bron van informatie. Daarom hechten wij veel waarde aan de leesbaarheid en overzichtelijkheid van onze verslaggeving. Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijke eisen die aan een jaarrekening worden gesteld.

Bedrijfseconomisch advies

Bij onze advisering gaat het over de toekomst van uw onderneming. Onze manier van werken is er op gericht dat u zelf de juiste keuzes maakt. Wij bieden de deskundigheid om samen met u tot een goede afweging te komen.