Loonadministratie en personeelsbeleid

Een ondernemer met personeel krijgt er nogal wat administratieve lasten bij. Er moeten premies en loonbelasting worden ingehouden en afgedragen. De werkgever heeft te maken met verzuimregistratie, arbowet, arbeidsovereenkomsten enzovoorts. De loonadministratie kunnen wij geheel voor u uit handen nemen. Naast deze administratieve dienstverlening kunnen wij u ondersteuning bieden voor uw personeelsbeleid. Daarbij kunt u denken aan advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, beloningssysteem en ontslagprocedures.