Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde opgave RVO en bemestingsplannen voor agrarische ondernemers. Begeleiding bij bedrijfsoverdracht of samenwerking. Advies bij investeringen en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en fiscaal advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, correcte afdrachten belasting en premies, advies in personeelsbeleid.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Btw-correctie privégebruik lease-auto is 2,7%, geen 1,5%

De lage btw-correctie voor privégebruik van de bedrijfsauto is niet van toepassing als de onderneming de auto leaset. Een vennootschap beschikt via operational lease over een VW Golf. Deze auto stelt zij in de periode van 6 september 2018 tot en met 9 augustus 2020 ter beschikking aan haar dga. De dga hoeft daarvoor geen vergoeding…

In oktober meer duidelijkheid over rechtsherstel box 3

Belastingplichtigen die mogelijk in aanmerking komen voor rechtsherstel box 3 krijgen vanaf half oktober 2024 een informatiebrief van de Belastingdienst. Hierin krijgen zij uitleg over de vervolgstappen: wat kunnen ze wanneer verwachten en doen. Staatssecretaris Idsinga informeert de Tweede en Eerste Kamer over de arresten van de Hoge Raad over box 3 en het proces…

A-G: overnemer kan niet eenzijdig doorschuiving intrekken

Advocaat-generaal Koopman concludeert dat de overnemende partij niet zonder instemming van de overdrager een verzoek om geruisloze doorschuiving kan intrekken. Twee echtgenoten hebben een varkenshouderij overgenomen van de overdragers. Daartoe zijn zij in 2009 een vof aangegaan met de overdragers. In een sideletter bij de vof-overeenkomst hebben de overdragers en de overnemers onder meer afgesproken…