Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde opgave RVO en bemestingsplannen voor agrarische ondernemers. Begeleiding bij bedrijfsoverdracht of samenwerking. Advies bij investeringen en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en fiscaal advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, correcte afdrachten belasting en premies, advies in personeelsbeleid.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Verliezen van een vennootschap zijn na een aandeelhouderswijziging niet meer verrekenbaar met de winsten die daarna worden behaald. Een bv is eind 2005 opgericht en houdt zich bezig met het houden, verhandelen en opfokken van paarden. Vanaf 2006 tot en met 2012 zijn deze activiteiten verliesgevend. Per eind 2012 zijn de compensabele verliezen ruim € 2,5…

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de regel dat een ambtshalve verzoek tijdig is ontvangen door de Belastingdienst als het na vijf jaar na afloop van het belastingjaar is ingediend, maar binnen een week daarna is ontvangen, niet geldt. Deze regel geldt alleen voor bezwaar- en beroepschriften. Een man krijgt met dagtekening 3 augustus 2016 aanslagen IB/PVV en…

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Moet de verkoper van een deelneming naderhand de koper een schadevergoeding betalen vanwege concurrerend gedrag? Dan valt deze schadevergoeding niet onder de deelnemingsvrijstelling. Een bv koopt in juni 2017 de helft van de aandelen in een vennootschap waarvan zij al 50% van de aandelen in handen heeft. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 302.370. De partijen hebben…