Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde opgave RVO en bemestingsplannen voor agrarische ondernemers. Begeleiding bij bedrijfsoverdracht of samenwerking. Advies bij investeringen en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en fiscaal advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, correcte afdrachten belasting en premies, advies in personeelsbeleid.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Voor het bestaan van een verkapte winstuitdeling moet niet alleen sprake zijn van een bevoordeling van een dga, de partijen moeten dit ook hebben gewild. In februari 2016 verkoopt een dga zijn woning aan zijn bv voor een € 513.000. In de verkoopovereenkomst staat vermeld dat de woning in een gebrekkige staat van onderhoud verkeert. Bovendien…

Haal bij toets voor rechtsherstel niet de krenten uit de pap

Rechtbank Zeeland-West-Brabant benadrukt dat bij de toets of iemand recht heeft op rechtsherstel men het forfaitaire rendement moet vergelijken met alle werkelijke rendementen. De toets blijft dus niet beperkt tot laag renderende beleggingen. De totale waarde van de bezittingen in box 3 van twee fiscale partners bedraagt in 2021 € 462.166. Daarvan is € 100.778 toe te rekenen…

Vrijgestelde levering perceel met aandeel in mandelige weg

Een perceel met een aandeel in een mandelige weg is voor de btw geen bouwterrein als een splitsing tussen het perceel en de weg kunstmatig zou zijn. Een bv die zich bezighoudt met de aan- en verkoop van vastgoed, heeft zes percelen verkocht. Omdat de bv meent dat de leveringen van deze percelen zijn vrijgesteld…