Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde opgave RVO en bemestingsplannen voor agrarische ondernemers. Begeleiding bij bedrijfsoverdracht of samenwerking. Advies bij investeringen en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en fiscaal advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, correcte afdrachten belasting en premies, advies in personeelsbeleid.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Overname betalingen dga aan steunfonds vereniging is een uitdeling

Als een bv de door haar dga gedane betalingen als een vordering tegen de nominale waarde overneemt onder ongebruikelijke omstandigheden, kan er sprake zijn van een uitdeling. De dga van een bv doet betalingen aan het steunfonds van de door hem opgerichte voetbalvereniging. De bv neemt de betalingen in 2012 als vordering tegen de nominale…

Werkelijke rendement tweede woning voor box 3 nihil

Een woning die nog moet worden verbouwd of in aanbouw is, kan onder voorwaarden al kwalificeren als eigen woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting. Daaronder valt niet de situatie dat men de woning niet betrekt omdat de medische voorzieningen in de omgeving niet toereikend zijn. Een man woont van 7 september 2015 tot en…

Beschikking fiscale eenheid Vpb heeft geen formele rechtskracht

Volgens de Hoge Raad komt er aan een beschikking fiscale eenheid vennootschapsbelasting geen formele rechtskracht toe. Wel kan een bv onder omstandigheden aan een afgegeven beschikking vertrouwen ontlenen dat sprake is van een fiscale eenheid, ondanks dat niet aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Op verzoek van een bv en haar dochtervennootschap heeft de…