Wie zijn wij

Ons kantoor

Deelstra Jansen administratie en advies is een zelfstandige allround adviesorganisatie op financieel, bedrijfskundig en fiscaal gebied voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf en de agrarische sector. Met een team van goed opgeleide en betrokken medewerkers bieden wij onze klanten flexibele en efficiënte dienstverlening tegen een zeer gunstige prijs. Onze organisatie wordt gekenmerkt door korte lijnen. Dit betekent dat een klant altijd rechtstreeks contact heeft met de medewerker die zijn zaken behartigt. Bovendien kunnen onze medewerkers onderling gemakkelijk terugvallen op elkaars kennis en ervaring. Om ons kennisniveau op een hoog peil te houden, laten wij ons ondersteunen door gespecialiseerde organisaties als Bastide Advocaten & Fiscalisten en ComponentAgro. Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Onze mensen

Ruurd Deelstra

Adviseur

Jules Jansen

Adviseur

Jelle Zeilstra

Adviseur

Anja Braaksma

Adviseur / boekhouder

Dukke Greidanus

Adviseur / boekhouder

Bertil van der Heide

Adviseur / boekhouder

Gerke van der Werff

Adviseur / boekhouder

Edwin Oudhuis

Adviseur/boekhouder

Jurjen Holtrop

Boekhouder

Sjoerdtsje Bonekamp

Administratief medewerker
Ciska de Boer

Ciska de Boer

Administratief medewerker

Femke Dijkstra

Administratief medewerker

Reinder de Vries

Assistent boekhouder

Johanna Schoutsen-Stroot

Boekhouder

Caroline Vink Post

Secretaresse
Hannie Elgersma

Hannie Elgersma

Telefoniste / receptioniste

Historie

Deelstra Jansen administratie en advies bestaat onder die naam sinds 2008, maar kent een veel langere voorgeschiedenis. Tegenwoordig werken 16 mensen op ons kantoor voor ca. 300 ondernemers, waarvan ongeveer de helft in het midden- en kleinbedrijf actief is en de andere helft in de agrarische sector.

Jan Galama

In 1979 start Jan Galama als accountant te Beetgum. De klantenkring is dan sterk geworteld in de agrarische sector, maar ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf weten hem te vinden.

Reduzum

Het kantoor verhuist in 1981 naar Reduzum.

Groei

De groei zet zich geleidelijk door, zodat er in 1998 elf mensen werken.

Grou

Vanaf 2000 is het kantoor gevestigd te Grou.

Galama Deelstra Jansen Accountantskantoor

Vanaf 2002 gaat het kantoor verder onder de naam Galama Deelstra Jansen Accountantskantoor.

Deelstra Jansen administratie en advies

Begin 2008 is de naam Deelstra Jansen administratie en advies geworden. Sinds eind 2008 is het kantoor gevestigd te Leeuwarden in een nieuw kantoorgebouw aan de Wismastate.