Startersdag
Hier vindt u de tekst van het seminar dat wij hebben verzorgd op de Startersdag te Leeuwarden.

Belastingdienst
Hier vindt u allerlei informatie over belastingen en actuele fiscale onderwerpen.

Bastide
Bastide advocaten & fiscalisten ondersteunt ons en onze klanten in specialistische juridische en fiscale kwesties.

ComponentAgro
ComponentAgro B.V. ondersteunt agrarische adviseurs en hun cliënten inzake wet- en regelgeving, bedrijfseconomie en subsidies. Verder vindt u een uitgebreide kennisbank op deze site (voor abonnees).

NOAB Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
De NOAB stelt zich tot taak om de kwaliteit van de aangesloten kantoren te waarborgen door educatieprogramma’s en ondersteuning met specialisten.

VAB Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs
De VAB is dé erkende beroepsvereniging voor agrarisch bedrijfsadviseurs. Zij zijn een netwerk van ervaren kwaliteitsadviseurs, die ondernemers in de land- en tuinbouw begeleiden bij strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Leden van de vab onderscheiden zich door hun grote inhoudelijke kennis en ervaring, maar vooral ook door hun ambitie om de beste te willen zijn in hun vakgebied. De vab staat voor kennis, kwaliteit en een goed netwerk.

Rijksoverheid
Hier vindt u allerlei informatie over regelingen en wetgeving.

MKB Nederland
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is de organisatie van ondernemers die per branche of per regionale/lokale vereniging zijn aangesloten en die met de overheid overlegt, onderhandelt en samenwerkt teneinde wetgeving en regels zo gunstig mogelijk af te stemmen op de wensen en belangen van het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland herbergt 125 brancheorganisaties en 400 regionale ondernemersverenigingen die gezamenlijk uit 175.000 bedrijven bestaan.

Wageningen Economic Research
Voorheen het LEI. Sociaal, economisch, toonaangevend en onafhankelijk, toegepast onderzoek. Onze unieke data, modellen en kennis bieden u inzichten en integrale adviezen bij beleid en besluitvorming.