Links

Home Links
Startersdag
Hier vindt u de tekst van het seminar dat wij hebben verzorgd op de Startersdag te Leeuwarden.

Belastingdienst
Hier vindt u allerlei informatie over belastingen en actuele fiscale onderwerpen.

MKB Nederland
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is de organisatie van ondernemers die per branche of per regionale/lokale vereniging zijn aangesloten en die met de overheid overlegt, onderhandelt en samenwerkt teneinde wetgeving en regels zo gunstig mogelijk af te stemmen op de wensen en belangen van het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland herbergt 125 brancheorganisaties en 400 regionale ondernemersverenigingen die gezamenlijk uit 175.000 bedrijven bestaan.

ComponentAgro
ComponentAgro B.V. ondersteunt agrarische adviseurs en hun cliënten inzake wet- en regelgeving, bedrijfseconomie en subsidies. Verder vindt u een uitgebreide kennisbank op deze site (voor abonnees).

NOAB Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
De NOAB stelt zich tot taak om de kwaliteit van de aangesloten kantoren te waarborgen door educatieprogramma’s en ondersteuning met specialisten.

VAB Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs
De VAB bewaakt en stimuleert de kwaliteit van de agrarische bedrijfsadviseurs De VAB is als beroepsvereniging erkend door de accountantsorganisaties NOvAA en NIVRA.

Rijksoverheid
Hier vindt u allerlei informatie over regelingen en wetgeving.

AgroCentrum voor Strategisch Ondernemen
Het AgroCentrum is onderdeel van het LEI. Het doel van het AgroCentrum is om agrarisch ondernemers te ondersteunen in het ontwikkelen en verwezelijken van duurzame (bedrijfs)strategieën.