Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant
nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten.

De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het
gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een
bijtelling op het loon toe vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De dga
betwist de juistheid van deze correcties en gaat in bezwaar en beroep. Hij stelt dat
vanwege bijzondere financiële omstandigheden geen sprake kan zijn van een gebruikelijk
loon. De correctie van de Belastingdienst is bovendien gebaseerd op een toename in
de rekening-courantpositie tussen de man en de bv. Maar de dga beweert het desbetreffende
bedrag niet in privé te hebben besteed.
De rechtbank gelooft echter niet dat de bv in 2014 helemaal geen loon heeft kunnen
uitbetalen. De dga mag dan wel een uitkering van het UWV hebben ontvangen omdat het
slecht is gegaan met de bv, daarmee maakt hij nog niet aannemelijk dat de bv structureel
te weinig inkomen heeft gegenereerd om de dga loon toe te kennen. Het is ook niet
van belang of de dga de toename in de rekening-courantpositie heeft besteed in privé
of niet. De Belastingdienst heeft namelijk niet gesteld dat de besteding in de privésfeer
heeft plaatsgevonden. Ten slotte kan de dga geen kilometeradministratie overleggen
noch op een andere wijze aannemelijk maken dat hij hooguit 500 privékilometer met
de auto van de zaak heeft gereden. De fiscus heeft de bijtelling dan ook terecht toegepast.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-09-2022 (gepubl. 20-09-2022)