Een man verhuurt de eerste verdieping van zijn eigen woning en bewoont zelf de andere
verdiepingen. Hij rekent de verdieping ten onrechte tot box 3 omdat er geen sprake
is van een zelfstandige woning.

Een man verhuurt de eerste verdieping van zijn eigen woning geregeld enkele dagen
via Airbnb. Hij bewoont zelf het souterrain en de begane grond. De woning heeft één
toegangsdeur en is voor de WOZ en het Kadaster één woning. Ook is er slechts één aansluiting
voor nutsvoorzieningen. De verhuurde verdieping heeft wel (binnenshuis) een eigen
toegangsdeur en een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer. In de aangifte
IB/PVV 2018 zijn geen inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning opgenomen.
De man is namelijk van mening dat de verhuurde verdieping in box 3 valt omdat het
een zelfstandige woning is. Volgens de inspecteur is er wel degelijk sprake van in
box 1 vallende inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning.

Tijdelijke verhuur van een eigen woning Rechtbank Noord-Holland bevestigt dat de tijdelijke-verhuurregeling van toepassing
is. Er is sprake van een tijdelijke terbeschikkingstelling aan derden. De man stelt
ten onrechte dat de etage niet meer tot de eigen woning behoort. Er is volgens het
Kadaster sprake van één woning en deze woning staat hem als hoofdverblijf ter beschikking.
Het maakt niet uit dat hij de eerste verdieping niet zelf bewoonde. De man kon op
elk moment stoppen met de verhuur en de verdieping weer zelf gaan gebruiken. Het is
niet nodig dat een (deel van de) woning daadwerkelijk als hoofdverblijf wordt gebruikt.
Ook maakt het niet uit dat de verdieping van de woning als een afzonderlijke woonruimte
kan worden gebruikt.

Bron: Rb. Noord-Holland 21-11-2023 (gepubl. 7-12-2023).