Het begrip ‘ter beschikking stellen’ moet ruim worden uitgelegd. Er is ook sprake
van een terbeschikkingstelling als er een derde zonder economische functie wordt tussengeplaatst.

Een echtpaar houdt indirect alle aandelen in een werkmaatschappij. Hun meerderjarige
kinderen houden via een stichting administratiekantoor (STAK) alle aandelencertificaten
in een bv die een café-restaurant drijft. De echtelieden zijn de bestuurders van de
STAK. Het echtpaar bezit in privé een restaurant met bijgebouwen. Zij verhuren één
bijgebouw aan de werkmaatschappij en de rest aan de bv van de kinderen. De werkmaatschappij
verzorgt in principe de catering voor het café-restaurant voor een forfaitair percentage
van de gerealiseerde omzet. Als een derde partij een eigen cateraar wil gebruiken,
dan kan de catering worden afgekocht. De afspraken hierover zijn niet vastgelegd.
Het café-restaurant behaalt in 2007 tot en met 2017 slechts één keer (2011) positieve
resultaten. De inspecteur merkt de verhuur van het pand aan als een terbeschikkingstelling
aan de werkmaatschappij en legt aan het echtpaar navorderingsaanslagen op.

Verhuur heeft economisch geen betekenis Rechtbank Gelderland oordeelt dat het pand kwalificeert als een ter beschikking gesteld
vermogensbestanddeel. Het begrip ‘ter beschikking stellen’ moet ruim worden uitgelegd
en er is ook sprake van een terbeschikkingstelling als er een derde wordt tussengeplaatst.
De inspecteur maakt aannemelijk dat de verhuur economisch gezien geen zelfstandige
betekenis heeft, en dat het pand eigenlijk aan de werkmaatschappij ter beschikking
is gesteld. Het café-restaurant werd tot 2007 nog direct gedreven door de werkmaatschappij,
in 2007 ging het pand naar privé en werd de STAK opgericht. Door de STAK is het echtpaar
in feite zowel verhuurder als huurder van het pand. Er is in de praktijk niets veranderd
ten opzichte van de situatie vóór 2007 en een eventuele zakelijke reden voor het tussenplaatsen
van de bv (bijvoorbeeld bedrijfsopvolging) is onvoldoende aannemelijk.

Bronnen: Rb. Gelderland 15-05-2023 (gepubl. 15-06-2023)