Het aanvaarden van de kans dat te weinig belasting wordt geheven kan leiden tot een
vergrijpboete. Door het aanleveren van een onvolledige administratie is deze kans
volgens de rechter bewust aanvaard.

Een bv levert haar administratie steeds in de vorm van Excel-sheet aan bij haar adviseur.
De achterliggende facturen levert de bv niet aan. Op basis van de aangeleverde sheets
verzorgt de adviseur de aangiftes omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Na een
boekenonderzoek blijkt dat niet alle omzet in de sheets is verantwoord. De inspecteur
legt hiervoor vergrijpboetes op. Voor de vennootschapsbelasting bedragen de boetes
50% wegens opzet en voor de omzetbelasting 25% wegens grove schuld.

Opzet en grove schuld bewezen De rechtbank is van mening dat de bv, door het niet aanleveren van de volledige administratie,
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat te weinig belasting wordt voldaan.
Hiermee is aan het vereiste voldaan voor het opleggen van een vergrijpboete. Het opzettelijk
verzwijgen van omzet voor de vennootschapsbelasting leidt tot een boete van 50%. Het
niet bewaren van de facturen voor de omzetbelasting leidt tot grove schuld en een
boete van 25%. Wel vermindert de rechtbank de boetes met 10% vanwege de duur van de
procedure.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 08-02-2023 (gepubl. 13-03-2023)