Ondernemers uit Limburg en Brabant die omzetverlies leden door het hoogwater in de
zomer van 2021 kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling.

De getroffen ondernemers kunnen hiervoor in de periode van 24 oktober tot en met 5 december
2022 een aanvraag indienen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming van 30% van
het omzetverlies in kwartaal 3 en 4 van 2021 en kwartaal 1 van 2022. Er moet een aanzienlijk
omzetverlies zijn geleden in deze kwartalen (50%). Het Rijk heeft aan de Provincie
Limburg een specifieke uitkering van € 24 miljoen toegekend, om deze tegemoetkoming
te kunnen realiseren.
De officiële naam van de regeling is ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen
door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.
Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant
(TOWL) is vanaf 24 oktober aan te vragen bij RVO.nl (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/towl). Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

Bron: Min. EZK 19-10-2022