Het kabinet gaat energie-intensieve MKB’ers helpen met een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling
(TEK) schrijven de ministers Adriaansens en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast een tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers komt er een Tegemoetkoming
Energiekosten-regeling voor het energie-intensief MKB. De TEK is gebaseerd op het
energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat uit een deel
van de kostenstijging dit jaar en in 2023. De vergoeding bedraagt een percentage van
de kostenstijging boven een referentieprijs. Er wordt een maximale vergoeding per
bedrijf gehanteerd.
Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de
percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen
maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd
worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.
Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten
en nog de winter te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen
gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen.
Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.

Prijsplafond Het tijdelijke prijsplafond geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023
voor huishoudens, zzp’ers, (een deel van de) winkels, (een groot aantal) verenigingen,
kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine MKB. Het variabele
plafondtarief wordt vastgesteld op 1,45 euro/m3 gas en 0,40 euro/kWh elektriciteit. De volumegrenzen voor gas en elektriciteit komen
uit op respectievelijk 1200 m3 gas en 2900 kWh elektriciteit.

Uitwerking prijsplafond Kleinverbruikers ontvangen in november en december 2022 via de energieleveranciers
een tegemoetkoming van gemiddeld € 190 per huishouden als korting op de energierekening.
In 2023 ontvangen de energieleveranciers een vergoeding voor het deel van hun klanten
dat onder het tijdelijke prijsplafond valt. De leveranciers ontvangen maandelijks
een voorschot op basis van de verwachte levering van energie aan kleinverbruikers
binnen de verbruiksgrenzen onder het prijsplafond. De definitieve vergoeding zal achteraf
worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk geleverde energie die binnen de verbruiksgrenzen
van het prijsplafond valt en de daadwerkelijke verlaging van het tarief aan consumenten.

Bron: Min. EZK, 04-10-2022