Legt de Belastingdienst in verband met een transactie een ondernemer een naheffingsaanslag
omzetbelasting op? Dan moet de ondernemer processtukken die reppen over deze transactie
kunnen inzien.

Een btw-ondernemer heeft het btw-tarief van 0% toegepast op verkooptransacties van
de helft van de eigendom van paarden die intracommunautair zijn geleverd. De fiscus
meent dat de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden om dat tarief te mogen toepassen.
Ook zijn bij verkooptransacties van een viertal geƫxporteerde paarden geen exportbescheiden
aangetroffen. Daarom legt de inspecteur de btw-ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting
op. Daarop gaat de ondernemer in bezwaar en beroep tegen deze naheffingsaanslag. In
deze procedure vraagt Rechtbank Zeeland-West-Brabant de fiscus om een strafdossier
in te brengen. De Belastingdienst wil dit dossier echter geheimhouden voor de btw-ondernemer.
Volgens de inspecteur is het strafdossier volledig gericht op een derde persoon. Ook
zou het strafdossier geen belastende noch ontlastende informatie bevatten voor de
btw-ondernemer. Dat zijn naam in dit dossier voorkomt, doet daar niets aan af, aldus
de fiscus.
Sommige stukken maken geen melding van de naam van de btw-ondernemer en evenmin van
de paardenhandel, die verband houdt met de navorderingsaanslag. De rechtbank gaat
akkoord met de geheimhouding van deze stukken. Zelfs de stukken die wel de naam van
de ondernemer noemen, maar niet reppen over de eerdergenoemde transacties met de paarden,
mogen geheim blijven. Maar een proces-verbaal waarin diverse transacties met paarden
zijn uitgewerkt niet. Bij een aantal van deze transacties is namelijk de btw-ondernemer
betrokken en/of gaat het over de paarden waarvoor de naheffingsaanslag is opgelegd.
Ook stukken die de ondernemer bekend zijn omdat zij ze zelf heeft opgesteld en aan
haar gerichte stukken mogen niet geheim blijven. De desbetreffende bestanddelen van
het dossier kunnen wel ontlastende informatie voor de btw-ondernemer bevatten.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-01-2023 (gepubl. 15-02-2023)