De STAP-regeling is erg populair. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan
neemt minister Van Gennip wel enkele maatregelen.

Sinds maart 2022 kunnen mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven
voor een STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van € 1.000 voor
arbeidsmarktgerichte scholing. Inmiddels kregen ruim 200.000 mensen een budget toegekend.

Controle strenger De afgelopen maanden bleek dat niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het
scholingsregister STAP kwamen. Daarnaast zijn er opleiders die zich met hun werkwijze
en aanbod, niet aan de subsidievoorwaarden houden. Daarom gaan de keurmerken die opleiders
toelaten (NRTO en CEDEO) straks strenger controleren of opleidingen van deze opleiders
wel voldoen aan de eisen van STAP. In overleg met betrokken keurmerken, die hun verantwoordelijkheid
hierin nemen, wordt hier nadere invulling aan gegeven.
Uit de eerste resultaten blijkt ook dat een beperkt aantal opleidingen relatief vaak
gekozen wordt. Het gaat daarbij veelal om opleidingen die (grotendeels) online zijn.
Voor opleiders is het aantrekkelijk om hier reclame voor te maken en cursisten te
werven, omdat de extra kosten per deelnemer beperkt zijn. Om te voorkomen dat STAP
als ongepast verdienmodel wordt gebruikt, wordt het aantal toekenningen per opleiding
vanaf 2023 gelimiteerd.

Aanpassing aanvraagproces Daarnaast werkt het kabinet aan een aanpassing van het proces voor het aanvragen
van STAP-budget. Het is de bedoeling dat mensen straks altijd, en op een moment dat
het hen schikt, een aanvraag kunnen doen. Dit moet het oriëntatieproces vergemakkelijken
en de frustratie van lange wachtrijen wegnemen.

Uitbreiding scholingsaanbod Minister Van Gennip wil het scholingsaanbod van STAP uitbreiden en gerichter inzetten
voor maatschappelijk cruciale beroepen. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden om
meer verschillende type opleiders – waaronder kleine opleiders – toegang te bieden
tot het scholingsregister STAP en om (vanaf komende zomer) meerjarige opleidingen
via STAP mogelijk te maken. Daarnaast wil het kabinet dat STAP gerichter kan worden
ingezet voor scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.

Bron: Min. SZW 28-11-2022

Generated by Feedzy