Verhuurt een vastgoed-bv een bedrijfspand aan een bv met een materiële onderneming?
Dan is een schenking van alle aandelen in deze bv aan de indirecte aandeelhouder van
de bv met de onderneming in beginsel toch belast met overdrachtsbelasting.

Een man krijgt van zijn vader alle aandelen in een bv geschonken. Voordat deze schenking
plaatsvindt, heeft de vader het beleggingsvastgoed en de oudedagsvoorziening in deze
bv juridisch afgesplitst. In de oude bv zijn een deelneming van 5% in een werkmaatschappij
met een bouwmarktonderneming en het bedrijfsgebouw achtergebleven. De zoon heeft via
zijn holding al een indirect belang van 95% in de werkmaatschappij. De werkmaatschappij
heeft steeds het bedrijfspand van de bv gehuurd. De Belastingdienst meent dat de bv
een onroerendezaaksrechtspersoon (OZR) is, zodat de zoon overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Geen consolidatie Maar de zoon stelt dat de bv geen OZR is, omdat niet is voldaan aan de zogeheten doeleis.
Volgens de zoon gebruikt de bv het bedrijfspand voor de exploitatie van een bouwmarktonderneming.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt deze stelling. De activiteit van de werkmaatschappij
is namelijk niet toe te rekenen aan de bv. Voor de doeleis is consolidatie niet toegestaan,
omdat de zoon vóór de schenking geen belang had in de bv. De rechtbank vindt evenmin
aannemelijk dat de vader dusdanig betrokken was bij de bouwmarktonderneming dat hij
via zijn bv een materiële onderneming dreef. Evenmin is sprake van een vrijgestelde
verkrijging in het kader van de bedrijfsopvolging. De vader heeft immers niet het
bedrijfsgebouw zelf, maar de aandelen in zijn bv aan zijn zoon geschonken.

Bron: Rb Zeeland-West-Brabant 09-08-2023 (gepubl. 17-08-2023)