RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet
reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes.

RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere
koopkracht het terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom wil men deze noodzakelijke
stap liever voorkomen. Ondernemers kunnen met RVO een betalingsregeling treffen. RVO
heeft ruime terugbetaalmogelijkheden en staat voor de ondernemer klaar om mee te denken
met de persoonlijke situatie. Hulp is echter niet mogelijk als RVO geen contact kan
krijgen.
Er zijn al veel ondernemers met een betalingsregeling. Zo’n 420.000 ondernemers hebben
een TVL-voorschot ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment
zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Ondernemers spreken
hiervoor een betalingsregeling af, vragen om uitstel, of betalen het bedrag in één
keer terug.
Van die 55.000 ondernemers hebben zo’n 2.000 ondernemers niet gereageerd, zelfs niet
na zes tot acht persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. RVO ziet na deze herhaalde
pogingen dan ook geen andere mogelijkheid dan de TVL-dossiers van hen over te dragen
aan het CJIB.
Deze ondernemers ontvangen van het CJIB een aanmaning. Men krijgt dan een laatste
kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken. De ondernemer kan hiervoor
contact opnemen met het CJIB. Het CJIB geeft dat dan door aan RVO.

Van ondernemers die niet reageren wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder
van het CJIB. Vanaf dat moment is de afwikkeling van de schuld volledig in handen
van het CJIB. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan voor RVO niet meer
mogelijk om te helpen met de terugbetaling.

Bron: RVO 27-09-2022