Wie recht heeft op rechtsherstel in verband met het Kerstarrest, heeft in beginsel
ook recht op een vergoeding van belastingrente.

Een vrouw is in beroep gegaan tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2016,
2017 en 2018. Bij zijn oordeel verwijst Hof Arnhem-Leeuwarden naar het Kerstarrest.
Het Kerstarrest heeft echter geen gevolgen voor aanslagen over jaren van vóór 2017.
Bij oudere jaren moet sprake zijn van een individuele en buitensporige last, wil de
belastingrechter in afwijking van de wet rechtsherstel bieden. Maar de vrouw maakt
niet aannemelijk dat de box 3-heffing over 2016 voor haar een individuele en buitensporige
last is geweest. De box 3-heffing over 2016 blijft dan ook in stand. Het hof oordeelt
dat wel een vermindering moet plaatsvinden van de aanslagen over 2017 en 2018.
De vrouw stelt daarnaast dat zij recht heeft op een vergoeding van belastingrente
omdat zij onverschuldigde belasting heeft betaald. Maar de inspecteur betwist dat
er een wetsbepaling is die hem verplicht in deze situatie de vrouw belastingrente
te vergoeden. Het hof bevestigt dat een nationale regeling ontbreekt die de vrouw
recht op een vergoeding van belastingrente geeft. Maar op grond van de Europese mensenrechten
en rechtspraak heeft de vrouw wel recht op zo’n vergoeding. Heeft namelijk een schending
plaatsgevonden van het Europees verdrag voor de rechten van de mens? En voorziet het
nationale recht van de betrokken staat niet of slechts gedeeltelijk in rechtsherstel?
Dan verplicht het verdrag deze staat tot het toekennen van een billijke genoegdoening
aan de benadeelde. Deze situatie is hier aan de orde. Daarom moet de Belastingdienst
de vrouw een vergoeding van belastingrente toekennen van in totaal € 1.686.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2023 (gepubl. 18-01-2023)