Als een bv de door haar dga gedane betalingen als een vordering tegen de nominale
waarde overneemt onder ongebruikelijke omstandigheden, kan er sprake zijn van een
uitdeling.

De dga van een bv doet betalingen aan het steunfonds van de door hem opgerichte voetbalvereniging.
De bv neemt de betalingen in 2012 als vordering tegen de nominale waarde over en vormt
een voorziening. Zij vormt ook een voorziening voor bedragen die zij zelf in het steunfonds
stort. De bv heeft tot oktober 2014 geen btw-aangiften ingediend. De inspecteur weigert
beide voorzieningen en concludeert dat de bv een uitdeling heeft gedaan aan de dga.
Hij weigerde ook aftrek van bepaalde kosten en aanpassingen van loonkosten in verband
met gebruikelijk loon van de dga. Voor de btw worden een aantal correcties toegepast
op basis van de eigen administratie, onder meer omdat ten onrechte het factuurstelsel
is toegepast.

Onzakelijke lening Rechtbank Gelderland oordeelde dat er sprake was van een onzakelijke lening, en volgde
de inspecteur. De rechtbank kende de bv wel alsnog een kostenaftrek toe ter grootte
van wat in eerdere jaren was geaccepteerd. De voor de btw aangebrachte correcties
bleven in stand, maar de btw over één niet verwerkte factuur werd verminderd van 21
tot 19%. Er waren terecht verzuim- en vergrijpboetes opgelegd. De boetes vielen wel
lager uit, onder meer wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Compromis bij Hof Arnhem-Leeuwarden De bv en de inspecteur komen overeen dat de door de rechtbank vastgestelde aanslagen
in stand blijven, maar dat de boetes worden vernietigd. Zij spreken verder af dat
de bv geen proceskostenvergoeding krijgt voor het hoger beroep.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2023 (gepubl. 01-12-2023).