Neemt de koper van een aanmerkelijk-belangpakket ook de volwaardige schuld van de
dga aan de bv over? Dan moet men het bedrag van de schuld tot de overdrachtsprijs
van de aandelen rekenen.

Een dga verkoopt alle aandelen in zijn bv aan een derde tegen een verkoopprijs van
€ 5.000. Daarnaast neemt de koper van de aandelen de rekening-courantschuld à € 287.419
van de dga aan zijn bv over. De inspecteur rekent het bedrag van de overgenomen rekening-courantschuld
tot de fiscale overdrachtsprijs van het aanmerkelijk belang. Rechtbank Zeeland-West-Brabant
oordeelt dat dit terecht is. Het overnemen van de rekening-courantschuld is een onderdeel
van de tegenprestatie voor het verkrijgen van de aandelen. Bovendien had de dga zijn
rekening-courantschuld feitelijk kunnen aflossen. Daardoor is er geen reden om de
vordering van de bv op de dga af te waarderen.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-03-2024 (gepubl. 20-03-2024).