Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in
België of Duitsland wonen thuis kunnen blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale
zekerheid tot 30 juni 2023 is verlengd.

De huidige afspraak geldt tot 1 januari 2023. In een Kamerbrief in juli 2022 meldde
staatssecretaris Van Rij dat voor de langere termijn de Nederlandse inzet erop gericht
is om met de buurlanden te verkennen of een specifieke regeling voor de thuiswerkdagen
van grensarbeiders wenselijk en mogelijk is. Momenteel wordt hierover overleg gevoerd
en om dit overleg meer tijd te geven is besloten tot een verlenging.

Bron: SVB en AWVN 18-11-2022