De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief
staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen
van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste anoniementarief
te herstellen.

In de nieuwsbrief wordt aangekondigd dat het vanaf 2023 mogelijk is het toegepaste
anoniementarief te herstellen na ontvangst van de volledige/juiste gegevens. In dat
geval kan de eerdere inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen tegen
het anoniementarief worden hersteld voor zover die in hetzelfde jaar is gedaan. Voor
de eerdere aangiften van dat jaar moeten dan correcties worden verzonden.
Daarnaast is onder andere informatie over de volgende onderwerpen opgenomen:

verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding

verhoging van de onbelaste thuiswerkvergoeding

wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling

wijzigingen voor de regeling voor extraterritoriale kosten

tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze eerste uitgave en wijzigingen uit
het Belastingplan 2023 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.
De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 staan binnenkort in een aparte cijferbijlage
bij de nieuwsbrief.

Bron: Belastingdienst 15-11-2022