Het verplaatsen van een passagiersstoel in een bestelauto kan ertoe leiden dat voor
de motorrijtuigenbelasting geen sprake meer is van een bestelauto.

Een ondernemer houdt zich bezig met het stofferen van woningen en kantoren. Hij is
kentekenhouder van een bestelauto van het merk Mercedes, type 902.6.211. Deze bestelauto
gebruikt hij in het kader van zijn onderneming. Daarom betaalt hij motorrijtuigenbelasting
(MRB) tegen het speciale tarief voor bestelauto’s in de onderneming. De ondernemer
wil de bestelauto geschikt maken voor het vervoer van rollen tapijt van vier meter.
Maar de dubbele passagiersstoel, die is geplaatst naast de bestuurdersstoel, zit in
de weg. Daarom verplaatst de ondernemer de dubbele passagiersstoel naar de laadruimte
dwars achter de bestuurdersstoel. Daarbij is de passagiersstoel geplaatst met de rugzijde
tegen de linkerzijwand van het motorrijtuig. Wanneer de inspecteur tijdens een controle
constateert dat de passagiersstoel is verplaatst, stelt hij dat de auto niet meer
kwalificeert als een bestelauto voor de MRB. Daarom legt hij de kentekenhouder een
naheffingsaanslag MRB op van € 1.808 exclusief 100% verzuimboete.

Pleitbaar standpunt De kentekenhouder begint een beroepsprocedure tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete.
Hof Den Bosch oordeelt dat de naheffingsaanslag in principe terecht is opgelegd, maar
ziet ook aanleiding om de boete te verminderen naar € 452. Wanneer de kentekenhouder
in cassatie gaat, bevestigt de Hoge Raad dat de auto van de man niet meer voldoet
aan de geldende inrichtingseisen. Voor de MRB is daarom geen sprake meer van een bestelauto.
De rechtbank heeft echter aanvankelijk de boete vernietigt op rechtskundige gronden.
Dat betekent dat sprake is van een pleitbaar standpunt. Daarom vernietigt de Hoge
Raad de verzuimboete. Bovendien krijgt de kentekenhouder een vergoeding toegekend
voor geleden immateriële schade als gevolg van het overschrijden van de redelijke
termijn.

Bron: Hoge Raad 29-09-2023.