De Belastingdienst trekt de goedkeuring van de modelovereenkomsten vrije vervanging
per 1 januari 2024 in.

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 geoordeeld dat er bij
vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat
de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar
zijn. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten
per 1 januari 2024 in. Wie met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging
werkt, heeft tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo
nodig aan te passen.

Deliveroo De Hoge Raad oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst.
Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, hangt volgens de Hoge Raad af van alle
omstandigheden van het geval. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren
is een van de elementen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie,
maar niet doorslaggevend.

Gevolgen voor de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer
zich vrij mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking.
Volgens de uitspraak van de Hoge Raad kan er bij vrije vervanging wél sprake zijn
van een dienstbetrekking. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze
modelovereenkomsten in. Het gaat dan om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd
zijn op vrije vervanging, maar ook om de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten
die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Beoordeel de arbeidsrelatie opnieuw. Maak gebruik van de webmodule op ondernemersplein.kvk.nl
(https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/). Of de ondernemerscheck
van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting).
Deze geven een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking en ondernemerschap.

Pas – zo nodig – de arbeidsrelatie vóór 1 januari 2024 aan.

Controleer regelmatig hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd.

Een brancheorganisatie of individuele opdrachtgever of -nemer met een goedgekeurde
modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging krijgt uiterlijk 1 oktober 2023 een
brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt geen brief als men een modelovereenkomst
gebruikt die niet zelf aan de Belastingdienst is voorgelegd. Ga in alle gevallen zo
snel mogelijk aan de slag met het opnieuw beoordelen van de arbeidsrelatie en het
zo nodig aanpassen daarvan.
Verder legt de Belastingdienst ondanks het handhavingsmoratorium, bedrijfsbezoeken
af en doen ze boekenonderzoeken. Concludeert de Belastingdienst dat er sprake is van
een dienstbetrekking, dan geven ze aanwijzingen. De Belastingdienst legt geen correctieverplichtingen
of naheffingsaanslagen op, behalve als er sprake is van kwaadwillendheid.

Bron: Belastingdienst 14-08-2023