De in oktober gemaakte loonafspraken zijn weer hoger als in de maanden ervoor. Het
maandgemiddelde komt uit op 4,7%, de hoogste in veertig jaar. Het gemiddelde voor
heel 2023 stijgt naar 3,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN.

Er zijn in oktober 17 cao’s afgesloten. Normaal gesproken zijn dat er meer dan 20.
In de eerste helft van het jaar zijn echter al extra veel nieuwe akkoorden afgesproken.

Volgens AWVN verlopen de cao-onderhandelingen ondanks de maatschappelijke onrust over
de koopkracht en ondanks incidentele vakbondsacties tot dusver constructief. Dit jaar
moeten 415 cao’s worden vernieuwd. Daarvan zijn er al 283 (68%) vernieuwd. In andere
jaren is dat eind oktober 60%.
De huidige stijging van de loonafspraken wordt versterkt door krapte op delen van
de arbeidsmarkt en maatschappelijke onrust over koopkracht. De vaak sterk oplopende
bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen), steeds onzekerder
wordende (bedrijfs)economische vooruitzichten en de groeiende dreiging van een recessie
hebben een dempend effect op de hoogte van de loonafspraken.

Kerncijfers

Loonafspraken oktober gemiddeld 4,7%

Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,5%

Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1%

Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2022: 17

Aantal aflopende cao’s in 2022: 415 voor 2,9 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan: 283 voor 2,9 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2022: 132 cao’s (150.000 werknemers)

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021: 41 cao’s (95.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 11-11-2022