Als iemand een vergoeding ontvangt voor werkzaamheden voor een bv waarvan hij het
economische belang houdt, vormt de vergoeding in principe belast loon.

Een man heeft een eenmanszaak en is daarnaast de enige bestuurder van een stichting
die hij heeft opgericht. Deze stichting streeft niet naar winst en heeft als doel
het doen van uitkeringen aan de afstammelingen van de man. De stichting houdt een
belang van 99% in een bv en een belang van ongeveer 95% in een andere bv. De partner
van de man houdt de resterende aandelen in die twee bv’s. De man geeft in zijn aangifte
inkomstenbelasting over 2018 een bedrag van € 65.000 op als netto omzet van zijn eenmanszaak.
Maar de inspecteur meent dat het hier gaat om loon uit dienstbetrekking. Volgens hem
heeft de man een aanmerkelijk belang in de bv waarvan de stichting 99% van de aandelen
houdt. De man is het oneens met deze redenering en stapt naar rechtbank Gelderland.

Afgezonderd particulier vermogen De rechtbank oordeelt dat de regels voor het toerekenen van een afgezonderd particulier
vermogen (APV) van toepassing zijn. Omdat de man het vermogen heeft afgezonderd, moet
men in beginsel het vermogen aan hem toerekenen. Hij heeft ook het economische belang
in de bv. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de bv geld aan hem heeft geleend.
Bovendien komt aan de man als vader van zijn (op dat moment minderjarige) afstammelingen
het ouderlijk vruchtgenot toe. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat de man werkzaamheden
voor de bv heeft verricht. Die bv heeft hem ook een vergoeding uitbetaald. Fiscaal
gezien kwalificeert deze vergoeding als loon. Volgens de rechtbank is hier namelijk
op zijn minst sprake van een fictieve dienstbetrekking. De activiteiten gedaan in
loondienst moeten hier niet worden geabsorbeerd in de ondernemersactiviteiten. De
rechtbank verklaart het beroep van de man ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 21-12-2023 (gepubl. 01-01-2024).