In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het
beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties.

De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden
de Arbeidsvoorwaardennota 2023, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars.
De organisaties hebben grote zorgen over de economie. In hun agenda signaleren zij
dat de situatie waarin het Nederlandse bedrijfsleven opereert extreem wispelturig
is, onder andere door de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis.
Na een rap herstel van de coronacrisis die nog maar net achter ons ligt, komt Nederland
waarschijnlijk volgend jaar alweer in een economische recessie terecht. Niet alle
bedrijven en sectoren zijn in staat om financiële klappen door onder andere fors gestegen
inkoop- en energieprijzen, terugbetaling van de coronaschulden en de versnelde verhoging
van het minimumloon, op te vangen zonder dat zij schade aan de onderneming of werkgelegenheidsverlies
riskeren. De loonruimte moet dus nauwgezet worden bepaald door de situatie in een
bedrijf of sector en de loonafspraken moeten daarbinnen passen. Ook kunnen cao-partijen
afspreken hoe arbeidsvoorwaarden meebewegen bij grote mee- of tegenvallers.

Bron: AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland 14-12-2022