De Landelijke Landbouwnormen 2022 zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor
2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden
voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten
in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf
te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst, 3 januari 2023