Kruislingse schenkingen die zijn gedaan om een dubbele jubelton te realiseren, vormen
fiscale constructies. De Belastingdienst mag daarom de dubbele toepassing van deze
faciliteit weigeren.

Een zus en een broer ontvangen ieder op 12 juli 2017 van hun moeder een schenking
ter grootte van € 100.000. De volgende dag schenkt een andere vrouw zowel aan de zus
als aan de broer een bedrag van € 100.000. Deze vrouw, een zakenrelatie van de vader
van de zus en de broer, heeft zelf vier kinderen. De moeder van de zus en de broer
heeft in 2017 aan ieder van die vier kinderen een bedrag van € 50.000 geschonken.
Al deze schenkingen waren ten behoeve van de eigen woning. De zus en de broer willen
daarom op de ontvangen schenkingen de bijzondere eenmalige verhoogde vrijstelling
van schenkbelasting toepassen. Deze inmiddels vervallen faciliteit staat ook bekend
onder de naam ‘jubelton’. De inspecteur staat alleen de toepassing van de jubelton
toe over de directe schenking van de moeder aan haar kinderen. De andere schenking
is volgens hem een kruislingse schenking.

Fiscale herkwalificatie van de schenking De zus en de broer dienen beroepschriften in tegen de afwijzing van de toepassing
van de jubelton. Maar Rechtbank Den Haag verklaart deze beroepschriften ongegrond.
Vervolgens gaan de zus en de broer in hoger beroep. Hof Den Haag meent dat men bij
de beoordelen van de schenking door de zakenrelatie niet moet uitgaan van de civielrechtelijke
kwalificatie van de feiten. In plaats daarvan moet een fiscale herkwalificatie plaatsvinden.
Daardoor telt de schenking door de zakenrelatie als een schenking door de moeder.
Het achterwege laten van de fiscale herkwalificatie zou leiden tot fraus legis, aldus
het hof.

Geen opgewekt vertrouwen De zus en de broer werpen nog tegen dat de wetgever het verschijnsel van kruislings
schenken heeft onderkend maar geen aanpassing heeft aangebracht in de wettekst. Het
hof meent echter dat deze omstandigheid geen te honoreren vertrouwen heeft opgewekt.
De staatssecretaris van Financiën heeft meermaals verklaard kruislings schenken als
een constructie te zien. Daarnaast heeft hij verklaard deze constructie te willen
bestrijden. Daardoor is geen vertrouwen opgewekt dat de fiscus geen beroep zou doen
op fiscale herkwalificatie of fraus legis om de kruislingse schenking te bestrijden.
In het hoger beroep krijgen de zus en de broer daarom evenmin gelijk.

Bron: Hof Den Haag 27-03-2024 (gepubl. 06-05-2024) en Rb. Den Haag 27-06-2023 (gepubl.
19-07-2023.