In de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet een pakket maatregelen aangekondigd voor
het MKB. De invulling van dit pakket is nu afgerond. De voorgenomen verhoging van
het tarief in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf
2025 vervalt.

In de jaren 2023 tot en met 2027 wordt elk jaar € 500 miljoen uitgetrokken. Vanaf
2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar.
Allereerst intensiveert het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek
(EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ten tweede wordt het aantrekkelijker gemaakt
voor ondernemers om te investeren, omdat op investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen
in 2023 willekeurig mag worden afgeschreven. Als derde worden ondernemers gestimuleerd
om meer te innoveren; speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale
regeling WBSO geïndexeerd wordt. Verder verhoogt het kabinet de werkkostenregeling
(WKR). Door de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid
verlaagd. En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel worden werkgevers
tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s De voorgenomen verhoging van het MRB-tarief voor bestelauto’s van ondernemers gaat
niet door. In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de BPM
gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie
van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt
voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld.
Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met
schade. Om het budgettaire gat verder te dichten wordt de kansspelbelasting met 0,3%-punt
verhoogd met ingang van 1 januari 2023 en het tarief van de accijns op rooktabak (shag,
pijptabak) met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 0,15 per pakje shag
(50 gram).

Bron: MvF 03-11-2022