Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres
gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte
werkzaamheden verschillen.

Een man heeft sinds november 1999 een eenmanszaak voor advisering op het gebied van
kunststofverwerking. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zijn werkzaamheden voor 2010 tot
en met 2013 aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. De inspecteur heeft voor
2014 een Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit onderneming (VAR-wuo) afgegeven. Ook
heeft hij voor 2014 tot en met 2016 definitieve aanslagen opgelegd voor winst uit
onderneming. De man sluit op 3 januari 2017 met drie aan elkaar gelieerde bv’s een
overeenkomst van opdracht. Hierbij is de modelovereenkomst van de Belastingdienst
gebruikt met expliciete uitsluiting van de fictieve dienstbetrekking. De inspecteur
merkt de in 2017 verrichte werkzaamheden aan als resultaat uit overige werkzaamheden.

Werkzaamheden zijn winst uit onderneming Rechtbank Gelderland oordeelt dat de werkzaamheden wel degelijk als winst uit onderneming
kwalificeren. Uit een toelichting over de aard en duurzaamheid van de werkzaamheden
blijkt een continuïteitsstreven. De man heeft jarenlang fulltime voor de bv’s gewerkt
en de omzet over 2017 bedroeg € 134.474. Het maakt niet uit dat de opdrachtgevers
aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn. De drie bv’s verrichten
verschillende activiteiten en de man heeft ook verschillende werkzaamheden voor hen
verricht. Het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden betrof weliswaar dezelfde bv’s maar
het ging om een andere situatie dan die in 2017. Dit arrest heeft daarom geen gevolgen
voor 2017. Er is geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een gekunstelde verandering
ten opzichte van eerdere jaren, zoals de inspecteur stelt. De man liep in voldoende
mate ondernemingsrisico door de opzegtermijn in de overeenkomsten. Er bestond ook
een risico dat hij geen inkomsten had door wanbetaling en bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dat de man in 2015 voor 1% aandeelhouder werd van een van de bv’s als beloning, doet
niet af aan het lopen van ondernemingsrisico.

Bron: Rb. Gelderland 04-05-2023 (gepubliceerd 22-05-2023)