Vanaf 1 november 2022 kunnen bedrijven die geraakt zijn door de Brexit een aanvraag
doen voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling.

De steunregeling bestaat uit twee delen: een regeling voor gemaakte kosten en één
voor kosten die nog gemaakt moeten worden. Het gaat daarbij niet om omzetverlies,
maar om kosten als:

opleidingen;

voorlichtingscampagnes;

ICT-aanpassingen;

extern advies;

tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel.

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een Europese regeling voor ondernemers die sinds
2015 (of al langer) zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK). Ondernemers moeten
aantonen dat zij voor 31 januari 2020 al zaken deden met het Verenigd Koninkrijk en
dat de kosten nodig waren als gevolg van de Brexit. De online Regelhulp bij RVO geeft een indicatie of men voor de regeling in aanmerking komt en voor welke
modules.
Er is in totaal € 218 miljoen beschikbaar voor de twee regelingen: € 185 miljoen voor
de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten en € 33 miljoen voor de BAR Tegemoetkoming nog
te maken kosten. Voor beide regelingen moet men aan diverse voorwaarden voldoen. RVO
beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, zolang er budget beschikbaar
is.

Aanvragen De aanvragen voor de tegemoetkoming van gemaakte kosten kunnen tot 31 maart 2023
17.00 uur worden ingediend.
De aanvragen voor de tegemoetkoming van nog te maken kosten kunnen tot 13 december
2022 17.00 uur worden ingediend.

EU-Handelsprogramma Naast de twee steunregelingen is er ook een EU-Handelsprogramma om ondernemingen minder
afhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk. Kijk voor meer informatie op RVO.nl/EU-Handelsprogramma.

Bron: RVO 25-10-2022