Moet een zelfstandig beroepsbeoefenaar in persoon een rechtszaak bijwonen? Dan heeft
hij bij succesvol procederen recht op vergoeding van verletkosten. De Hoge Raad heeft
bepaald dat een ondernemer niet alleen recht heeft op een vergoeding voor de tijd
gemoeid met het bijwonen van de zitting en de reistijd, ook komt hij in aanmerking
voor vergoeding van de uren dat hij geen omzet kan maken.

Een zelfstandig beroepsbeoefenaar is in beroep gegaan tegen een uitspraak op bezwaar
van de Belastingdienst. De rechtbank is het eens met de zelfstandige. Daardoor krijgt
de zelfstandige van de rechtbank ook een vergoeding voor verletkosten van € 82 (1 uur).
De zelfstandig beroepsbeoefenaar had echter een vergoeding gevraagd voor vier uur,
omdat hij die tijd niet voor klanten kon werken. In beroep stelt Hof Arnhem-Leeuwarden
de zelfstandige in het ongelijk en deelt de mening van de rechtbank. Voor vergoeding
van verletkosten komt alleen in aanmerking de tijd gemoeid met het bijwonen van de
zitting. De reistijd komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat de zelfstandige
woonachtig is in de plaats waar de zitting plaatsvond. Ook de uren waarin geen omzet
kan worden gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
De Hoge Raad deelt de mening van de rechtbank en het hof niet. Als een beroepsbeoefenaar
in persoon een zitting moet bijwonen, dan is aannemelijk dat hij daardoor gedurende
een aantal uren zijn normale werkzaamheden niet kan uitoefenen. De uren dat hij zijn
werkzaamheden niet kan uitoefenen, mist hij omzet. Voor vergoeding als verletkosten
komen niet alleen in aanmerking de tijd benodigd voor het bijwonen van de zitting
en de heen- en terugreis, maar ook de uren dat de zelfstandige geen omzet kan genereren.
Uit de hofuitspraak blijkt niet waarom het hof tot het oordeel is gekomen dat het
totale tijdverzuim voor het bijwonen van de zitting van de rechtbank maar een uur
was. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Bosch voor een beoordeling hoe hoog
de vergoeding voor verletkosten moet zijn.

Bron: Hoge Raad 30-09-2022