Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen.
Volgens Advocaat-Generaal Pauwels kan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden
hier een onderdeel van zijn.

Een bv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kiemgroenten. Zij verstrekt
kosteloos gezonde lunchmaaltijden aan haar werknemers. De bv brengt de verstrekking
onder de zogenoemde gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen binnen de werkkostenregeling
(WKR). Zij stelt dat hiermee wordt voldaan aan de Arboverplichting om gezondheidsrisico’s
te beperken.

Vrijstelling niet van toepassing Hof Den Haag oordeelde dat de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen niet kon
worden toegepast. Deze vrijstelling was niet bedoeld voor verstrekkingen die in meer
algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen. Het hof verwees
hierbij naar een toelichting van de staatssecretaris en de wetsgeschiedenis.

Gezonde lunches passen binnen verplicht Arbobeleid A-G Pauwels concludeert nu dat de gezonde lunches wel degelijk onder de vrijstelling
vallen. Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te
voorkomen. De verstrekking van gezonde lunchmaaltijden kan hier een onderdeel van
zijn. Het is niet meer nodig dat de voorzieningen direct samenhangen met verplichtingen
van de werkgever op grond van de Arbowet, zoals de staatssecretaris stelt. Er hoeft
ook geen direct verband te zijn met de verrichte arbeid. Het hof heeft dit afgeleid
uit een voorbeeld van de verstrekking van een fiets, maar dat voorbeeld is onvoldoende
om het als algemeen criterium te aanvaarden. Onder de nieuwe regels is het ook niet
meer van belang dat de lunches een besparing in privé opleveren voor de werknemers.
Verder maakt het niet uit dat de werkgever in feite zelf kan bepalen hoe ruim de gerichte
vrijstelling is. Die ruimte is een gevolg van het aansluiten bij de Arbowet, en er
is geen correctiemogelijkheid meer opgenomen.

Bron: A-G Pauwels 21-04-2023 (gepubl. 12-05-2023)