Dat in het echtscheidingsconvenant is bepaald dat één ex-partner de volledige hypotheekrente
voldoet, betekent nog niet dat die partner de rente volledig kan aftrekken. Beslissend
is de (economische) eigendom van de eigen woning.

Een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar is op 4 juni 2014 officieel gescheiden.
De ex-echtgenote verlaat de gemeenschappelijke eigen woning op 27 maart 2014, de nieuwe
partner van de man schrijft zich op 12 augustus 2015 op het adres in. In het echtscheidingsconvenant
van 13 mei 2014 is onder meer opgenomen dat de huwelijksgemeenschap 50/50 wordt verdeeld,
dat de eigen woning wordt verkocht, en dat de ex-partners afzien van alimentatie.
De woning is op 1 juli 2016 verkocht. In 2014 tot en met 2016 betaalt de man conform
het echtscheidingsconvenant alle verschuldigde hypotheekrente. Hij trekt in zijn aangiften
over 2014 tot en met 2016 alle betaalde hypotheekrente af en claimt voor 2015 en 2016
ook een aftrek voor betaalde alimentatie. Zowel de renteaftrek als de afgetrokken
alimentatie zijn gecorrigeerd door middel van (navorderings-)aanslagen.

Betaalde hypotheekrente niet volledig aftrekbaar Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de aftrek terecht heeft beperkt tot
de helft van de hypotheekrente. De ex-partners waren vanaf de scheidingsdatum tot
de verkoop van de woning beiden voor de onverdeelde helft eigenaar. Op grond van het
echtscheidingsconvenant heeft de man maar voor de helft een belang bij enige waardeverandering.
De eigenwoningregeling, en daarmee ook de renteaftrek, geldt daarom alleen voor zijn
helft van de eigen woning. Als de ex-partners voor 2014 fiscaal partners waren, was
volledige aftrek wel mogelijk geweest in dat jaar, maar zij hebben hier niet voor
gekozen. De rente is ook niet deels als een onderhoudsverplichting aftrekbaar, omdat
alimentatie expliciet is uitgesloten in het echtscheidingsconvenant. Het maakt voor
de renteaftrek, al dan niet als onderhoudsverplichting, niet uit dat de man de volledige
hypotheekrente heeft betaald, zoals zijn ex-partner ook bevestigt.

Bronnen: Hof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2023 (gepubl. 16-06-2023)