De rechtbank oordeelt dat geen sprake is geweest van een uitdeling. De dga heeft voor
de verkoopprijs van zijn woning aan zijn bv vertrouwd op een door een erkende taxateur
vastgestelde waarde van zijn woning. Van een bewuste vermogensverschuiving is geen
sprake.

Een dga en zijn echtgenote verkopen op 16 maart 2017 hun woning aan de holding voor
€ 768.000. Naar aanleiding van deze verkoop stelt de Belastingdienst een boekenonderzoek
in. De Rijkstaxateur taxeert de woning op € 671.000. De Belastingdienst stelt dat
de bv de dga heeft bevoordeeld door de woning voor een te hoog bedrag van de dga te
kopen en legt aan de dga en zijn echtgenote een navorderingsaanslag op. Daarbij is
€ 97.000 als inkomen in box 2 in aanmerking genomen. Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant
is het de vraag of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd, meer specifiek is in
geschil of sprake is van een uitdeling.

Aanleiding voor verkoop woning aan de holding De dga heeft de woning eerst onderhands willen verkopen voor € 849.000. Dat is niet
gelukt. Omdat binnen de werkmaatschappij behoefte was aan representatieve ruimte is
besloten om in de tussentijd de werkmaatschappij naar de woning te laten verhuizen.
Omdat de woning onverkoopbaar bleef is vervolgens besloten om de woning aan de holding
te verkopen en de werkmaatschappij de woning te laten huren van de holding. Nadat
de waarde van de woning door de taxateur in 2016 is vastgesteld, is de economische
eigendom van de woning met terugwerkende kracht naar 1 september 2015 aan de holding
verkocht voor de getaxeerde waarde. Voor de waardering van de woning is aangesloten
bij de waardering door een taxateur. De dga heeft als leek vertrouwd op een taxatie
van een erkende, in de omgeving van de woning werkende, NVM-taxateur.

Oordeel rechtbank Voor een uitdeling is vereist dat de vennootschap en de dga zich bewust zijn geweest
van een vermogensverschuiving. De rechtbank oordeelt dat er geen uitdeling is geweest
omdat het bewustzijn er niet is geweest. Dit gelet op de gang van zaken en het taxatierapport
waarin de waarde van de woning is vastgesteld op € 768.000. De navorderingsaanslagen
worden vernietigd.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 21-03-2024 (gepubliceerd 02-04-2024).