Heeft een belanghebbende in de bezwaarfase een evidente onrechtmatige aanslag effectief
gezien niet betwist? Dan kan de belastingrechter afzien van het toekennen van een
proceskostenvergoeding die ziet op de beroepsprocedure.

In zijn bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting vraagt een man
om te worden gehoord. Hij reageert echter niet op meerdere pogingen om een tijdstip
voor een hoorzitting af te spreken. De gemeente verklaart het bezwaarschrift van de
man daarom ongegrond. Wanneer de man in beroep gaat, zijn de partijen het erover eens
dat de naheffingsaanslag ten onrechte is opgelegd. Rechtbank Den Haag concludeert
dat de beroepsprocedure niet nodig was geweest als de man de evident onrechtmatige
naheffingsaanslag effectief had betwist. De rechtbank kent de man daarom geen proceskostenvergoeding
die betrekking heeft op de beroepsprocedure. De man krijgt wel een proceskostenvergoeding
toegekend voor de kosten die hij in de bezwaarfase heeft moeten maken.

Bron: Rb. Den Haag 16-05-2024 (gepubl. 30-05-2024).