Vraagt een gemachtigde zonder medeweten, laat staan toestemming van de kentekenhouder,
BPM terug? Dan heeft de kentekenhouder geen recht op een immateriële schadevergoeding.

In twee BPM-zaken die onderdeel zijn van een cluster van meer dan 700 zaken heeft
Rechtbank Gelderland informatie van de fiscus gekregen die vragen oproepen. Door deze
informatie twijfelt de rechtbank namelijk aan de bevoegdheid van de gemachtigde in
de twee zaken. Deze twijfel is ontstaan doordat de inspecteur een e-mailbericht heeft
overlegd, waarin de belanghebbende kentekenhouder stelt dat zonder zijn toestemming
een bezwaarprocedure is gestart. De gemachtigde verklaart vervolgens dat de bv mogelijk
in verwarring is en aan een ander kantoor een machtiging heeft afgegeven. Maar de
kentekenhouder stelt dat zijn handtekening is gebruikt zonder zijn medeweten. Door
de verklaringen van de kentekenhouder vindt de rechtbank het onvoldoende aannemelijk
dat de gemachtigde bevoegd beroep heeft ingesteld. De rechtbank verklaart daarom de
twee beroepschriften ongegrond. Bovendien kent de rechtbank de kentekenhouder geen
immateriële schadevergoeding toe. Aangezien hij nooit beroep heeft willen instellen,
ontbreken immers de spanning en frustratie.

Bron: Rb. Gelderland 27-07-2023