Rechtbank Gelderland ziet geen reden waarom het rijden met een relatief zware auto
met een geschorst kenteken tot een hogere boete moet leiden dan bij een lichtere auto.

Een man krijgt een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) van € 1.379 opgelegd.
Hij heeft namelijk op de openbare weg gereden met een auto met een geschorst kenteken.
Daarnaast moet hij € 1.379 aan verzuimboete betalen. De man gaat in beroep tegen zowel
de naheffingsaanslag als de verzuimboete. Hij erkent in een auto met een geschorst
kenteken te hebben gereden, maar stelt dat dit slechts een vergissing was. De man
heeft namelijk verschillende auto’s die hij als hobby aanhoudt. Van sommige auto’s
zijn de kentekens geschorst en van andere niet. Volgens de man heeft hij strikt genomen
voldoende MRB betaald, alleen net niet voor de op dat specifieke moment gebruikte
auto. De rechtbank gelooft dat hier geen opzet in het spel was, maar handhaaft toch
de naheffingsaanslag. De voorwaarden voor de MRB-vrijstelling bij schorsing zijn immers
erg strikt. Een eenmalige schending van die voorwaarden levert in principe al een
naheffingsaanslag op.

Disproportionele verzuimboete Vervolgens oordeelt de rechtbank dat in beginsel de verzuimboete terecht is opgelegd.
De man heeft toegegeven onachtzaam te zijn geweest, zodat geen sprake is van afwezigheid
van alle schuld. Maar de boete is wel te hoog. De inspecteur verklaart de boete te
willen verlagen naar 50% van de naheffingsaanslag. De rechtbank vindt een boete van
50% evenmin proportioneel. De desbetreffende auto is relatief zwaar. Dit beïnvloedt
de hoogte van de MRB, wat past binnen de doelstelling van de wet. Maar de rechtbank
ziet niet in waarom het gebruikmaken van een geschorste auto met een hoger gewicht
moet leiden tot een hogere boete dan het gebruikmaken van een geschorste auto met
een relatief laag gewicht. Het verzuim en het verwijt zijn immers vergelijkbaar. Daarom
verlaagt de rechtbank hier de verzuimboete naar 25% van het nageheven bedrag.

Bron: Rb. Gelderland 21-02-2024 (gepubl. 26-02-2024).