In de toelichting bij de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
2023, die onlangs is verstuurd, staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers.
In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend.

Bij middelgrote werkgevers klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting
niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor
2023 is. Dit moet zijn: 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2023.
De Belastingdienst heeft de wegingsfactor wel vastgesteld met de juiste loonsom laag
van 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon. En de premieloongrens tussen kleine
en middelgrote werkgevers is ook vastgesteld met 25 keer het landelijk gemiddelde
premieloon. Het percentage van de gedifferentieerde premie Whk dat in de beschikking
staat, is daarom wel juist.
De Belastingdienst adviseert de gegevens op de beschikking te controleren

Zijn de juiste loonsommen gebruikt?

Zijn de uitkeringslasten terecht aan hem toegerekend?

Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?

Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie,
is het mogelijk schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst
binnen zes weken na dagtekening van de beschikking ontvangen. In afwachting van de
instroomgegevens kan men binnen de termijn van zes weken een voorlopig bezwaarschrift
indienen.

Kleine werkgever Kleine werkgevers ontvangen geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde
premie Whk’. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor kleine werkgevers stelt
de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector
vast. Deze sectorale premies zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Belastingdienst 24-11-2022