De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. Het gaat om de grootste
hervorming van het pensioenstelsel ooit. Pensioenfondsen krijgen een jaar extra tijd
voor de overgang naar het nieuwe stelsel: tot 2028.

Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen
sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. De nieuwe pensioenwet zorgt er voor
dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen
van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus
het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.
Het nieuwe stelsel is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele
banen en kortere contracten. Ook is het de bedoeling dat het eerlijker uitpakt voor
jongere generaties omdat zij niet hoeven mee te betalen aan de hogere uitkeringen
van oudere generaties. Daar staan meer risico en geen harde garanties over de einduitkering
tegenover. Zzp’ers mogen in het nieuwe systeem meer belastingvrij sparen voor hun
pensioen. En pensioenfondsen mogen experimenteren met deelname van deze zelfstandigen
aan hun werknemerspensioenfonsen.
Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Bron: EK 30-05-2023, Diverse media 30-05-2023