De dga van twee bv’s heeft er bewust voor gezorgd dat zijn boekhouder onjuiste btw-aangiften
indiende en zal dit mogelijk weer doen met een andere bv.

Een man is directeur-grootaandeelhouder (dga) van twee bv’s. Uit een boekenonderzoek
blijkt dat beide bv’s gezamenlijk ruim € 208.000 aan omzet niet hebben opgegeven in
hun btw-aangiften. De dga wordt strafrechtelijk vervolgd omdat hij er opzettelijk
voor zorgde dat er onjuiste aangiften zijn ingediend (feitelijk leiding geven aan
het doen van onjuiste belastingaangiften). Volgens de dga kan hem geen opzet worden
verweten omdat hij volledig vertrouwde op de deskundigheid van de ingeschakelde boekhouder.
De boekhouder verklaart dat hij uitging van door de dga verstrekte stukken.
Rechtbank Overijssel acht bewezen dat de dga opzettelijk onjuiste btw-aangiften liet
indienen. Het is niet gebleken dat de boekhouder zelf heeft gerommeld met de aangiften.
De dga heeft bewust een onvolledige of onjuiste administratie aan de boekhouder gegeven.
Hij maakte mede de verkoopfacturen op en moet ook als directeur/eigenaar van de bv’s
hebben geweten dat de omzet veel hoger was.
De officier van justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.
Het wordt uiteindelijk een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk
met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank legt de voorwaardelijke straf en proeftijd
op omdat de dga inmiddels een nieuwe bv heeft opgericht en mogelijk dezelfde fouten
gaat maken.

Bron: Rb. Overijssel 20-04-2023