Sinds het Deliveroo-arrest moeten bedrijven erop letten dat op grond van feitelijke
omstandigheden al sneller dan voorheen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.

Op 14 maart 2011 sluiten de Volkskrant en een man een overeenkomst met als titel ‘Freelance-overeenkomst
Overeenkomst van Opdracht’. Op grond van deze overeenkomst gaat de man werkzaamheden
als corrector uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden plaats op het kantoor van de Volkskrant.
De dienstdoende eindredacteur legt de te corrigeren teksten neer op het bureau van
de corrector. Nadat de corrector de (taal)fouten uit de tekst heeft gehaald, worden
de teksten weer opgehaald voor verdere verwerking. De Volkskrant stelt apparatuur
en materiaal ter beschikking om de correcties uit te voeren. De eerste tien jaren
werkt de man altijd op doordeweekse dagen in de avond. Later worden dat verschillende
diensten van 14:00 – 17:00 uur, van 17:00 – 22:00 uur of van 12:00 – 17:00 uur. Als
de man ziek is of met vakantie, coördineert hij dat andere correctors van zijn pool
hem vervangen. Zijn vergoeding wordt exclusief btw uitbetaald.

Geschil over opzegging overeenkomst Tegen 1 september 2023 zegt de Volkskrant de overeenkomst op wegens bedrijfsorganisatorische
redenen. Maar de man meent dat deze opzegging niet correct heeft plaatsgevonden. In
tegenstelling tot de Volkskrant meent hij namelijk dat hij in dienstbetrekking als
corrector heeft gewerkt. In dat geval gelden meer voorwaarden voor opzegging. De man
stapt naar de rechter om de opzegging van de overeenkomst te doen vernietigen. Rechtbank
Amsterdam oordeelt dat de overeenkomst is opgesteld als een overeenkomst van opdracht.
Maar uit het Deliveroo-arrest is gebleken dat niet alleen de gesloten overeenkomst,
maar ook de feiten en omstandigheden van belang zijn.

Omstandigheden van dienstbetrekking De rechtbank constateert dat de man een zekere vrijheid heeft genoten met betrekking
tot de manier waarop hij zijn werkzaamheden verrichte. De Volkskrant bepaalde echter
in vergaande mate de wijze waarop man de werkzaamheden moest uitvoeren. Ook was het
vanwege de deadlines nodig dat de Volkskrant feitelijk de werktijden bepaalde. De
rechtbank vindt het onwaarschijnlijk dat de man een shift had kunnen overslaan. Bovendien
meent de rechtbank dat de man zich niet feitelijk had kunnen laten vervangen door
iemand van buiten de pool. Mede door al deze omstandigheden oordeelt de rechtbank
dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarom vernietigt de rechtbank de
opzegging van de overeenkomst. De man heeft ook een loonvordering ingediend, maar
de rechtbank geeft de partijen eerst de gelegenheid om zelf overeenstemming te bereiken.

Bron: Rb. Amsterdam 06-02-2024 (gepubl. 22-02-2024).