Per 1 juli 2023 is het beleid dat de verzuimboete vanwege het niet (tijdig) betalen
van de motorrijtuigenbelasting maximaal 50% in plaats van 100% bedraagt. Deze boeteverlaging
werkt ook door naar lopende procedures over voorafgaande jaren.

Op 15 april 2021 laat de Belastingdienst een kentekenhouder weten een naheffingsaanslag
motorrijtuigenbelasting (MRB) van € 2.567 op te zullen leggen. Daarnaast krijgt de
kentekenhouder een verzuimboete van € 2.567 opgelegd. Dat is minder dan het wettelijke
maximum voor een betalingsverzuim met betrekking tot de aangiftebelastingen. Maar
op dat moment bepaalt het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst dat zo’n boete
maximaal 100% van de onbetaalde MRB bedraagt. De kentekenhouder gaat in beroep tegen
de boete. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt ten eerste dat per 1 juli 2023 het
beleid met betrekking tot verzuimboetes bij naheffingsaanslagen MRB is gewijzigd.
Nu bedraagt de betalingsverzuimboete in beginsel hooguit 50% van de onbetaalde MRB.
De rechtbank halveert daarom de eerste boete. Vervolgens vindt nog een vermindering
plaats van 5% vanwege de onredelijk lange duur van de procedure. Uiteindelijk bedraagt
de naheffingsaanslag dus € 1.218.

Bron: rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 juli 2023 (gepubliceerd 14 juli 2023).