Een rittenregistratie moet regelmatig (liefst dagelijks) worden bijgehouden. Met een
achteraf opgestelde rittenregistratie zal niet snel kunnen worden voldaan aan de verzwaarde
bewijslast die geldt bij een auto van de zaak.

Een vrouw gebruikt haar leaseauto ook privé maar houdt geen kilometeradministratie
bij. Zij overlegt tijdens een boekenonderzoek alsnog een rittenregistratie en komt
na vragen hierover met een aangepaste versie. De onderneemster verstrekt in hoger
beroep tegen de opgelegde bijtelling privégebruik allerlei aanvullende informatie.

Rittenregistratie niet betrouwbaar Hof Den Bosch bevestigt echter de bijtelling privégebruik. De vrouw heeft niet overtuigend
aangetoond (verzwaarde bewijslast) dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor
privédoeleinden is gebruikt. Een rittenadministratie moet zo duidelijk zijn dat iedereen
kan vaststellen dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé is
gebruikt. Hiervan is geen sprake. De vrouw heeft een achteraf opgestelde kilometeradministratie
ingebracht met meerdere aanvullingen die elkaar tegenspreken en sommige gegevens ontbreken
helemaal. In haar reactie op het verweerschrift van de inspecteur merkt zij bovendien
eerdere zakelijke ritten alsnog aan als privé en erkent dat er fouten zijn gemaakt.

Bron: Hof Den Bosch 22-02-2023 (gepubl. 8-06-2023)