Als een uitnodiging voor de zitting bij de belastingrechter op een verkeerd adres
is bezorgd, heeft deze uitnodiging niet rechtsgeldig plaatsgevonden.

Een vrouw die is gestart met een schoonheidssalon aan huis meent dat deze activiteit
een bron van inkomen is. De Belastingdienst is het daar niet mee eens. Het geschil
mondt uit in een beroepsprocedure. De rechtbank heeft in deze zaak zitting gehouden
zonder dat de vrouw daarbij aanwezig is geweest. Vervolgens heeft de rechtbank het
beroep ongegrond verklaard. In hoger beroep stelt de vrouw dat zij de uitnodiging
voor de zitting bij de rechtbank niet heeft ontvangen. Daarom wil zij dat Hof Den
Haag de zaak terugverwijst naar de rechtbank. Maar het hof oordeelt dat de vrouw rechtsgeldig
is uitgenodigd voor de zitting bij de rechtbank. Het hof neemt daarom de zaak zelf
in behandeling en verklaart het beroep van de vrouw ongegrond.
De vrouw gaat echter in cassatie. De Hoge Raad gaat daarbij in op het oordeel van
het hof dat de vrouw rechtsgeldig is uitgenodigd voor de zitting bij de rechtbank.
Volgens de Hoge Raad is dat oordeel onbegrijpelijk. Uit een document van PostNL van
bezorging van de uitnodiging voor de zitting van de rechtbank blijkt namelijk dat
deze uitnodiging is uitgereikt op het adres a-straat 1. Maar het adres van de vrouw
is a-straat 1a. De Hoge Raad verklaart daarom het cassatieberoep van de vrouw gegrond
en wijst de zaak terug naar de rechtbank.

Bron: Hoge Raad 17-02-2023