Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten
weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek
van de Tweede Kamer is deze betaalpauze verlengd van drie naar zes maanden.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september jl. hebben de Tweede Kamerleden
Hermans en Heerma een motie ingediend met betrekking tot de versoepeling van de betalingsregeling.
In de deze motie is de regering onder meer verzocht om een betaalpauze van zes maanden
in te voeren voor ondernemers die op 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen
van de (corona)belastingschuld en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren.
Deze motie is aangenomen.
De versoepeling van de betalingsregeling is daarom zo aangepast, dat ondernemers met
belastinguitstel eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden (of twee aaneengesloten
kwartaaltermijnen) kunnen krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer
gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit aflossingsproblematiek
blijkt. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals
de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april zijn nagekomen.

Bron : MvF 30-09-2022 en 29-09-2022