De datum waarop de aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie door de startende
MKB-onderneming voor het vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal 2022
uiterlijk moet zijn ingediend, is aangepast naar 1 februari 2023.

Startende ondernemers die subsidie op basis van de TVL-startersregeling hebben aangevraagd
en gekregen, moeten uiterlijk op 1 februari 2023 de werkelijk behaalde omzet via hun
online dossier doorgeven aan RVO. De uiterste inleverdatum 1 december 2022. Daarna
kan de definitieve subsidie worden vastgesteld. Voor meer informatie: Startersregeling Q4 2021 en Startersregeling Q1 2022
Gebleken is dat veel subsidieontvangers het verzoek tot subsidievaststelling niet
voor 1 december 2022 kunnen indienen. Met het aanpassen van de datum waarop het verzoek
tot vaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, wordt voorkomen dat de subsidie ambtshalve
moet worden vastgesteld en kan de subsidie op basis van de juiste gegevens worden
vastgesteld.
In tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen moet over de subsidie op basis van de
TVL-startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022 wel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
worden betaald.

Bron: Min. EZK 17-10-2022