Als een investeringsfonds de afgenomen adviesdiensten zelf nodig heeft voor het nemen
van investeringsbeslissingen, ontbreekt er een rechtstreeks verband tussen deze kosten
en de later verrichte prestaties.

Een bv (beherend vennoot) richt met een andere bv, tevens haar enig bestuurder en
aandeelhouder, en een Limited Partnership (LP) een commanditaire vennootschap (cv)
op. De cv gaat als een investeringsfonds met vooral private equity investeringen optreden.
Haar twee commanditaire vennoten zijn beide in de investeringssector actief. In het
oprichtingsdocument staat dat de beherend vennoot haar taken en verantwoordelijkheden
overdraagt aan de andere bv. Noch de beherend vennoot, noch de cv hebben werknemers
in dienst. Zij maken gebruik van werknemers die de andere bv voor een management fee
ter beschikking stelt. De inspecteur heft btw na omdat de cv ten onrechte btw heeft
afgetrokken.

Geen economische activiteit Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de cv geen btw-ondernemer is. De rechtbank acht
ondanks de bepalingen in het oprichtingsdocument en de gesloten contracten aannemelijk
dat de cv zelf de afnemer is van bepaalde adviesdiensten. Er is echter geen sprake
van de voor btw-ondernemerschap vereiste economische activiteit. De cv gebruikte de
adviesdiensten (eerst) zelf voor het nemen van investeringsbeslissingen, zodat er
geen rechtstreeks verband bestaat tussen deze kosten en de later verrichte prestaties.
Ook als deze kosten geheel zou worden doorbelast, dan staan zij niet in verhouding
tot de door de cv verrichte prestaties zodat een reƫel verband met de prestaties ontbreekt.
Het ter beschikking stellen van een bepaalde commissaris door de cv kan, zonder een
nadere toelichting, ook geen economische activiteit zijn. De rechtbank concludeert
ten slotte dat uit drie (concept)rapporten van de Belastingdienst, anders dan de cv
stelt, duidelijk blijkt dat zij geen recht had op btw-aftrek. In het definitieve rapport
staat bovendien geen uitputtende omschrijving van de voorwaarden waaronder private
equity fondsen btw-ondernemers kunnen zijn. Het hierin opgenomen voorbeeld is ook
niet gericht op de specifieke situatie van de cv.

Bron: Rb. Noord-Holland 27-03-2023 (gepubl. 02-06-2023)