Een ondernemer exploiteert een platform waar particulieren tickets voor een sportwedstrijd,
concert, festival of voorstelling kunnen kopen van of verkopen aan andere particulieren.
Het hof oordeelt dat de fees die het platform hiervoor ontvangt belast zijn tegen
het normale btw-tarief.

Een bv exploiteert een internetplatform. Particulieren kunnen hierop entreebewijzen
voor sportwedstrijden, concerten, festivals of voorstellingen te koop aanbieden of
kopen van andere particulieren. Voor het faciliteren van de koop en verkoop van de
tickets ontvangt het platform een ‘service fee’ van 5% van de verkoopprijs van zowel
de koper als de verkoper. Daarnaast betaalt de koper nog 3% ‘transaction fee’. Naast
de normale verkoop van toegangsbewijzen, kent het platform ook een ‘secure verkoop’.
Hierbij wordt het aan de verkoper uitgereikte oorspronkelijke ticket ongeldig gemaakt
en er wordt in samenwerking met de organisator een nieuw ticket aangemaakt met de
naam van de koper erop. Bij Hof Amsterdam is de toepassing van het verlaagde tarief
omzetbelasting op de fees in geschil.

Werkzaamheden niet als commissionair maar als agent De exploitant van het platform meent dat hij voor de ‘secure’ verkopen in feite optreedt
als commissionair. Het platform annuleert het oorspronkelijke ticket en geeft als
commissionair een geheel nieuw toegangsrecht aan de koper van het ticket. Het hof
is het hier niet mee eens. Het hof ziet de werkwijze van de exploitant meer als werkzaamheden
als agent. Agenten brengen ook kopers en verkopers bij elkaar en rekenen daarvoor
een fee. Verder onderschrijft het hof het oordeel van de rechtbank. De diensten van
de exploitant kunnen niet worden beschouwd als het verlenen van een toegangsrecht
tegen voorafgaande betaling. Het toegangsrecht is namelijk al door de organisator
van het evenement tegen voorafgaande betaling toegekend aan de verkoper.

‘Reserveringskosten’ Het hof verwerpt ook het beroep van de exploitant op het besluit van 22 december 2017
(Stcrt. 2017, 72177) voor de ‘reserveringskosten’. De exploitant biedt een dienst aan waarmee particulieren
op veilige wijze toegangsbewijzen kunnen kopen of verkopen. De dienstverlening van
de exploitant is wezenlijk anders van aard dan die van initiële voorverkopers. Van
reserveringskosten zoals genoemd in het besluit is geen sprake. Al met al is op de
ontvangen fees het normale btw-tarief van toepassing.

Bron: Hof Amsterdam 26-09-2023 (gepubl. 20-09-2023).